Kenttälaajennuksesta luovuttu toistaiseksi

Pitkään vireillä olevasta kenttälaajennuksesta on toistaiseksi luovuttu. Laajennusajatus lähti liikkeelle v. 2012 kun kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana 2011 ja 2012 molempina vuosina liikevaihto kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän jälkeen liikevaihto kuitenkin laski 20%. Kuluva vuosi on ollut edelleen kävijämääriltään sen verran heikko, että laajennus johtaisi kentänhoitokustannusten kasvuun yli kestokyvyn. Tämän vuoksi on päätetty keskittyä nykykentän perusparannukseen ja sellaisiin laitehankintoihin, joilla voidaan helpottaa ylläpitotyötä. Hallitus valmistelee toimintasuunnitelmaa ja tarkistaa, onko mahdollista saada avustuksia.